Feest & treurdagen
de Synagoge van
Enschede
Prinsestraat 14-16, Enschede

Hits: -1
    << vorige    volgende >> .


  Feest- en treurdagen

Het jodendom kent vele feestdagen. Enkele daarvan zijn in symbolen terug te vinden in de glas-in-loodramen. De Joodse feestdagen hebben drie lagen. Er zijn historische gebeurtenissen, die herdacht worden; er is een godsdienstige component aan toegevoegd. Daarnaast is de oorsprong van de feestdagen te vinden in de agrarische samenleving van vroeger. De beschrijving van de feestdagen is te vinden in de alfabetische lijst.

De Joodse feest- en rouwdagen worden als volgt verdeeld:
 1. Feesten die genoemd worden in de tora.
  1. Sjabbat - zaterdag.
  2. Vreugdefeesten. In de bijbelse tijden waren dat de oogstfeesten.
   1. Pesach - Bevrijdingsfeest. In de maand niesan (maart – april). (Exodus/Sjemot 12:14)(Leviticus/Wajikra 23:5)
   2. Sjavoeot - Wekenfeest. In de maand sievan (mei – juni). (Exodus/Sjemot 22:29)(Exodus/Sjemot 23:19)(Deuteronomium/Devariem 16:10)
   3. Soekot - Loofhuttenfeest. In de maand tisjri (september - oktober). (Leviticus/Wajikra 23:39)(Deuteronomium/Devariem 16:13)
  3. De ontzagwekkende dagen. Dit zijn de tien dagen vanaf Rosj Hasjana/Nieuwjaar tot en met de Grote Verzoendag.
   1. Rosj Hasjana - Nieuwjaar. In de maand tisjri (september – oktober) (Numeri/Bemidbar 29:1)
   2. Jom Kipoer - Grote Verzoendag. Op de tiende dag van tisjri. (Exodus/Sjemot 30:10)(Leviticus/Wajikra 16:29)
 2. Toegevoegde feest- en rouwdagen. Deze zijn ontstaan nadat de tora in 445 v.d.g.j. door de profeet Ezra als Wet voor de joden werd heringevoerd.
  1. Chanoeka - Inwijdingsfeest. In de maand kislev (november – december). (I Makkabeeλn 4:56)
  2. Poeriem - Lotenfeest. In de maand adar (februari – maart). (Esther 9:13)
  3. Tisja be Av - Negende dag van Av. (juli - augustus)
   [herdenking 5 grote en vele kleine rampen]. (Numeri/Bemidbar 13:14)(II Koningen/Melachiem 24:13)


Sjabbat  - Pesach  - Sjavoeot 

Soekot  - Rosj Hasjana  - Jom Kipoer 

Chanoeka  - Poeriem  - Jaarkalender