Stenen Stadsgravenstraat
de Synagoge van
Enschede
Prinsestraat 14-16, Enschede

Hits: -1
    << vorige    volgende >> .


  Stenen Stadsgravenstraat

Op de buitenmuur van de grote sjoel aan de kant van de klaslokalen zijn twee stenen aangebracht die uit de Achterstraat, nu Stadsgravenstraat, komen. De stenen zijn "meegenomen" naar de Prinsestraat als teken van continuďteit. De onderste steen stond op de toegangspoort van het synagogecomplex aan de Stadsgravenstraat. Hoe de situatie er in het echt uitzag, is zichtbaar gemaakt in een glas-in-loodraam achter de koorruimte.

Op de steen staat (hier vertaald):
"Dit is de poort des Heren, de rechtvaardigen gaan daardoor naar binnen". (Psalmen/Tehiliem 118:20)

Op de andere steen staat dat op 10 elloel 5625 (1 september 1865) in de binnenstad een huis voor gebed, voor de heilige boeken en voor de dienst in gebruik was genomen.

Een derde steen, die meegekomen is uit de sjoel aan de Stadsgravenstraat, is bevestigd aan de muur in de voorhal bij de hoofdingang.

De oude Sjoel Zie Spreuken en teksten 
De troonsbestijging van Koningin Wilhelmina op 6 september 1898, zij was al koningin sinds de dood van haar vader in 1890, werd door een steen in de stadsgravenstraat-sjoel gememoreerd.
Deze steen kan men nu in het voorportaal bezien.