Oude Sjoel Achterstraat
de Synagoge van
Enschede
Prinsestraat 14-16, Enschede

Hits: -1
    << vorige    volgende >> .


  De oude synagoge aan de Achterstraat

in 1667 is er in Enschede al sprake van een Joodse inwoner. Hun aantal groeide slechts langzaam. In 1748 werden er synagogediensten gehouden in een woonhuis. De gemeente Enschede bleef de hele achttiende eeuw de vestiging voor joden beperken.

Na de burgerlijke gelijkstelling ["Gelykstaat"] door de Staten Generaal van de Bataafse Republiek in 1796 nam het aantal joden in Enschede toe en werden synagogediensten gehouden in een gehuurd kamertje in de Walstraat, wat door de groei van de Joodse bevolking langzamerhand te klein werd.


In de Achterstraat, nu Stadsgravenstraat, werd in 1834 de eerste synagoge van Enschede ingewijd, gebouwd met financile steun van de niet-Joodse bevolking.

Deze synagoge is bij de grote stadsbrand van 1862 verloren gegaan.

Pas in 1865, had men, mede door een gift van 1000 gulden uit het gemeentelijk opbouwfonds, voldoende geld om te herbouwen. Er werd links naast de herbouwde Sjoel nu een school gebouwd.

Na de verkoop in 1928 is de Sjoel afgebroken, maar het front van het schoolgebouw bestaat nog steeds aan de Stadsgravenstraat, rechts naast het "Lampenpaleis".

Stenen uit de oude Sjoel Demografie van Joods Enschede