Hebreeuws - Ivriet
de Synagoge van
Enschede
Prinsestraat 14-16, Enschede

Hits: -1
    << vorige    volgende >> .


  Hebreeuws - Ivriet

Hebreeuws behoort tot de Semitische talen. In diezelfde taalgroep bevinden zich talen als Arabisch, Aramees, Akkadisch en (gedeeltelijk) Egyptisch. Een kenmerk van veel Semitische talen, zoals het Hebreeuws, is het zogenaamde triconsonantalisme. Bijna alle woorden kunnen herleid worden tot drie medeklinkers.

Hebreeuws wordt van rechts naar links geschreven met het Hebreeuwse alfabet. Deze schrijfrichting is het makkelijkst om met hamer en bijtel in steen te schrijven. Dit "alefbeth" heeft 22 letters, allemaal medeklinkers en tien tekentjes die als klinkers gelden. De tora is geschreven in het Hebreeuws. Met Ivriet wordt het moderne Hebreeuws bedoeld, dat nu in Isral gesproken wordt.

Eeuwenlang is het Hebreeuws vooral de godsdienstige taal geweest, waarin de rabbijnen correspondeerden. Als taal voor het geloof is het vergelijken met het Latijn.

In de negentiende eeuw ontstond een Joods-nationale beweging, die een nationaal bestaan wilde opbouwen in het toenmalige Palestina.

Zie: Zionisme 
Het Hebreeuws werd opnieuw een levende taal begin 19e eeuw, waarbij het geleidelijk en gedeeltelijk een aantal andere door joden gesproken talen, zoals Jiddisch en Ladino, verving. Het was Elizer ben Yehuda (1855-1922) die een vernieuwde taal creerde uit de bestaande Hebreeuwse woordenschat, aangevuld met nieuwe woorden.

Zie ook: Leesplankje Zie: Joodse woorden in het Nederlands Zie: Jiddisj