Asjkenazische joden
de Synagoge van
Enschede
Prinsestraat 14-16, Enschede

Hits: -1
    << vorige    volgende >> .


  Asjkenazische joden

Asjkenaz is een oude naam voor Duitsland, of meer specifiek het gebied rond de rijn in Duitsland en Frankrijk. Asjkenazisch werd later de verzamelnaam voor joden uit Midden- en Oost-Europa. Onder deze term vallen onder andere de Hoogduitse en de Poolse joden.

Asjkenaziem waren vaak arme joden. Zij waren beslist minder welkom dan de Sefardische joden. Deze Oostjoden zaten in de kleinhandel, ongeregelde handel, lompen en oudijzer. Velen van hen waren slager en slachter. Zij mochten geen lid worden van een gilde. Joodse artsen, apothekers, makelaars en kooplieden werden gelimiteerd toegelaten tot de gilden. Uit economische overwegingen waren joden niet overal welkom.

externe link
Het naarstige en beweeglyk gebed, door ordre van de Parnassim van de Hoogduitsche Joodsche Natie der stad Amsterdam. Wegens de bezoekinge des Heeren door de knagende dyk-paal-wormen ...gedaan in hunne synagoguen ... op Maandag den 10. November 1732 en Donderdag, en Maandag daar aan volgende. Getrouwelyk volgens den text uit het Hebreeuwsch in 't Nederduitsch door een bekende Rabby vertaalt. Te Groningen by Lucas van Colenbergh 1732.
 


In 1767 schreven de burgemeesters van Enschede een "Jodenbrief".

Zie: Jodenbrief 

In Enschede werden op 6 juni 1929 voor het eerst drie joden toegelaten tot de Fabrikantenclub. Het waren S.N. Menko, A.H. Menko en I.I. Rozendaal. Pas in april 1962 werden de laatste belemmeringen in een hoofdelijke stemming weggenomen.

Zie ook: Sefardische joden Zie verder: Demografie 
externe link
Ashkenazim
[Jewish virtual library]