Kalender
de Synagoge van
Enschede
Prinsestraat 14-16, Enschede

Hits: -1
    << vorige    volgende >> .


  Kalender

De Joodse kalender gaat volgens de Joodse religie terug naar de schepping van de aarde. Er is een verschil van 3760 jaren tussen deze jaartelling en de christelijke jaartelling. Dat wil zeggen dat in de Joodse opvatting Jezus van Nazareth geboren is in het jaar 3760.

In tegenstelling tot het zonnejaar, waar het jaar de eenheid vormt en de maand een twaalfde deel van het zonnejaar telt, is in de Joodse kalender de maand 29 en een halve dag lang; dit is de tijd die de maan nodig heeft om rond de aarde te cirkelen. Een maanjaar telt dus twaalf maal 29 en een halve dag, in totaal is dat 354 dagen, in plaats van de 365 dagen van het zonnejaar.

De maanden waren oorspronkelijk bekend door hun nummer, zoals ze in de bijbel genoemd werden: de eerste maand (na de uittocht uit Egypte), de tweede maand (na de uittocht uit Egypte), enzovoort, behalve de vier maanden die de namen Aviev, Ziev, Jerag ha-Eitanim en Boel droegen. Na de terugkeer van de joden uit Babylonië kregen de maanden ook een Babylonische naam. De eerste maand begint in het voorjaar; Rosj Hasjana, het Nieuwe Jaar valt op de eerste en tweede dag van de zevende maand.

Er zijn 12 (of 13) maanden die de volgende namen dragen.
1Niesan
2Ijar
3Sievan
4Tammoez
5Av
6Elloel
7Tisjri
8Marchesjvan
9Kislev
10Tevet
11Sjevat
12Adar
13Adar II


Om de Joodse feestdagen altijd in hetzelfde seizoen van het zonnejaar te laten vallen, wordt in een periode van negentien jaar, zeven maal een extra maand van 30 dagen toegevoegd.

Om praktische redenen tellen de maanden afwisselend 29 of 30 dagen. Een nieuwe dag begint niet bij het opgaan van de zon, maar bij het verschijnen van drie sterren in de avond.

De moslims volgen ook het maanjaar. Zij kennen geen schrikkeljaar, waardoor bijvoorbeeld de vastenperiode, Ramadan genoemd, door het hele zonnejaar wandelt.

Ten opzichte van de christelijke indeling lijken de Joodse feesten elk jaar op een andere datum plaats te vinden. Vergeleken met onze kalender is dat ook zo, maar in het Joodse systeem klopt het allemaal.

Bij het vaststellen van het begin van de sjabbat of een feestdag is het moment van de zonsondergang bepalend.

Het Joodse nieuwjaar valt op de 1 Tisjri (september-oktober). Hierna komen de volgende maanden: Marchesjvan (oktober-november), Kislev (november-december), Tevet (december-januari), Sjevat (januari-februari), Adar (februari-maart), Niesan (maart-april), Ijar (april-mei), Sievan (mei-juni), Tammoez (juni-juli), Av (juli-augustus), Elloel (augustus- september).

De jaren worden geteld vanaf 1 Tisjri.

Jaarkalender Feest en treurdagen Loeach