Getalsymboliek
de Synagoge van
Enschede
Prinsestraat 14-16, Enschede

Hits: 3006
    << vorige    volgende >> .


  De symboliek van Getallen

De getallen drie, vier, zeven, tien en twaalf zijn getallen die steeds terugkeren in de Joodse Mystiek.

Bij het ontwerp van onze synagoge rond 1918 heeft Karel de Bazel hier rekening mee gehouden:

Drie staat voor het Heilige.
Vier symboliseert de G'ddelijke openbaring.
Zeven leidt naar Heilige doeleinden.
Tien verwijst naar de absolute Volmaaktheid en
Twaalf staat voor de eenheid van G'd met Zijn Joodse volk.

Vier staat voor de vier aartsmoeders: Sara, Rivka (= Rebekka), Lea en Rachel.
Drie voor de drie aartsvaders: Abraham, Isaak en Jacob.
Samen is dat weer zeven.
Twaalf staat voor de Twaalf stammen van Isral, dus ook de twaalf zonen van Jacob (= Isral).

Het getal zeven vinden we terug in het scheppingsverhaal en dus het aantal dagen van de week.

Boven de bima hangt een grote, bronzen lichtkroon met een gewicht van 1200 kilo.
Twaalf lampen schijnen omhoog en twaalf lampen verlichten het centrum van de mannenruimte rond de bima.

Onder in de koepel zijn aan vier zijden ronde vensters uitgespaard:
Drie per zijde.
Ook hierin herkennen we het getal twaalf.

Per zijde wordt n van de vier belangrijke Joodse feesten uitgebeeld:
het Bevrijdingsfeest (Pesach),
het Wekenfeest (Sjavoeot),
het Loofhuttenfeest (Soekot) en
Grote Verzoendag (Jom Kipoer).

Ook elders in de mannenruimte keren de symbolische getallen drie, vier, zeven en twaalf herhaaldelijk terug. Bijvoorbeeld in de opgang naar de Heilige Arke. De trap telt zeven treden.