Bazel, Karel de, architect
de Synagoge van
Enschede
Prinsestraat 14-16, Enschede

Hits: -1
    << vorige    volgende >> .


  Bazel, Karel de, architect

Karel Petrus Cornelis de Bazel werd 14 februari 1869 in Den Helder geboren. In 1872 verhuisde hij met zijn ouders naar Den Haag. Na de lagere school wilde hij het liefst leren beeldhouwen, tekenen en schilderen, maar hij werd in de leer gedaan bij een timmerwerkplaats.

In de jaren 1886-1889 volgde De Bazel de avondopleiding Bouwkunde aan de Haagse Academie. Na het afronden van zijn studie vond hij een baan bij het bureau van P.J.H. Cuypers, dat gevestigd was in het pas tot stand gekomen Rijksmuseum te Amsterdam.

Opgeleid in de architectuur van de destijds gebruikelijke neostijlen, liet hij zich omstreeks 1895 vooral inspireren door de niet-historiserende Jugendstil van West-Europa. Hij werd ook benvloed door de architectuur van het Midden- en Verre- Oosten. Zijn meeste werken zijn het product van een gematigd modernisme.

De Bazel verwierf in kringen van Amsterdamse architecten grote reputatie en werd betrokken bij belangrijke stedenbouwkundige opdrachten. Zijn belangrijkste schepping, naast de synagoge van Enschede, was het bankkantoor voor de Nederlandse Handelmaatschappij in Amsterdam in de Vijzelstraat, gebouwd tussen 1920 en 1926. Hij ontwierp ook veel villa's, waaronder enkele grote zoals Het Stokhorst (1912) voor G.Jannink te Lonneker en in Enschede voor respectievelijk S. Menko (1914) en M.J. Menko (1923). In totaal ontwierp De Bazel meer dan honderd villa's. Bij de meeste van zijn ontwerpen besteedde hij ook veel aandacht aan het interieur van de huizen en gebouwen.

Zie ook: het Menko-van-Dam huis 

Na 1900 vestigde hij zich als zelfstandig architect in Santpoort. Enkele jaren later verhuisde hij naar Bussum. Hij overleed in 1923, nog voordat aan de nieuwbouw van de synagoge werd begonnen. Zijn ontwerp werd door de architecten Smits en van de Linde in 1927 en 1928 uitgevoerd aan de Prinsestraat.

Meer informatie over
Karel de Bazel
op onze de-Bazel pagina
 
Het totale oeuvre
van Karel de Bazel
 
externe link
Lauweriks and De Bazel: Architecture and Theosophy [pdf]
 
externe link
de Bazel: ontwerper voor de elite, Gemeentemuseum Den Haag
 
externe link
Ontwerper koninklijke wieg