Thora, תּוֹרָה

De Thora, Nederlands-Asjkenazisch: 'Touro', is een Hebreeuws woord dat onderwijzing, leer, instructie of wet betekent.

De Thora is een perkamenten rol waarop met een ganzeveer de vijf boeken van Moses zijn geschreven.

De gedrukte tekst wordt Choemasj [Hebreeuws] of Pentateuch [Grieks] genoemd.

De Tora bestaat uit:
BoekHebreeuwsLatijn/Grieks
IBeresjietGenesis
IISjemotExodus
IIIWajikraLeviticus
IVBemidbarNumeri
VDevariemDeuteronomium


Meer over de Tenach, de Joodse bijbelNaar onze website Naar deze pagina on the web
Hits: -1