Mezoeza

(letterlijk: deurpost in het Hebreeuws) is een tekstkokertje dat volgens traditioneel Joods gebruik op deurposten wordt aangebracht. Het bevat o.a. deze tekst van Devariem/Deuteronomium 6:4
שְׁמַע, יִשְׂרָאֵל: יְהוָה אֱלֹהֵינוּ, יְהוָה אֶחָד
"Hoor Israel, de Here uw god, de Here is één."

Bij het aanbrengen ("aanslaan") van de mezoeza wordt de volgende zegen uitgesproken: Baroech atah adonai eloheinoe, melech ha'olam, asjer kid'sjanoe b'mitzvotav v'tzivanoe likbo'a m'zoezah. [= Gezegend zijt gij, Heer onze God, Koning van het heelal, die ons heiligde met zijn mitzvos (613 geboden) en ons de mezoeza (op de deurposten) liet aanbrengen ].

De woorden op het perkament worden met de hand met onuitwisbare inkt op een strook perkament geschreven. Op de achterzijde schrijft men Sjaddai, een van de Bijbelse namen van God. Het perkament wordt dan opgerold zodat de eerste letter van Sjaddai (de letter shin ) zichtbaar wordt. Meestal staat de letter shin ook op het kokertje waarin het perkament geschoven wordt. De mezoeza vindt men rechts op alle deurposten die leiden naar de woon-, werk-, en slaapkamers, het hek en de synagoge. Ook aan de deurposten van bedrijven kan hij geplaatst worden.

Het is gebruik om bij binnenkomst van het vertrek waar een mezoeza is aangebracht de mezoeza te kussen of aan te raken.


Naar onze website Naar deze pagina on the web
Hits: -1